top of page

Election term glossary in MSL

 1. Аймаг

 2. Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо

 3. Ажиглагч

 4. Аудит

 5. Баг

 6. Байнгын оршин суугаа хаяг

 7. Бие даан нэр дэвшигч

 8. Биечлэн ирэх

 9. Бүрэн эрхийн 

 10. хугацаа

 11. Брайль хавтас

 12. Гарын үсгийн жагсаалт

 13. Гишүүн

 14. Давхардал арилгах

 15. Дарамт шахалт

 16. Дахин санал хураалт

 17. Дахин сонгууль

 18. Дүүрэг

 19. Дэмжигч-сонгогч

 20. Ерөнхийлөгч

 21. Ерөнхийлөгчийн сонгууль

 22. Ерөнхий сайд

 23. Засгийн газар

 24. Засаг дарга

 25. Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцаг

 26. Зөрчил

 27. Ил тод

 28. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

 29. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль

 30. Иргэн

 31. итгэмжлэгдсэн ажилтан

 32. Иргэний үнэмлэх

 33. Иргэний үүрэг

 34. Иргэний шилжилт хөдөлгөөн

35. Итгэмжилсэн хүн

36. Компанит ажил

37. Мажоритар тогтолцоо

38. Мандат

39. Мөнгөн бус хандив

40. Мөнгөн хандив

41. Мөрийн хөтөлбөр

42. Мэтгэлцээн

43. Нам

44. Нийслэл

45. Нийтээр санал өгөх

46. Нөхөн сонгууль

47. Нууцаар саналаа гаргах

48. Нэмэлт санал хураалт

49. Нэр дэвшигч

50. Нэр дэвшигчийн үнэмлэх

51. Пропорциональ тогтолцоо

52. Регистрийн дугаар

53. Саад учруулах

54. Салбар комисс

55. Санал авах байр

56. Санал авах цаг

57. Санал огт тэмдэглээгүй саналын хуудас

58. Санал өгөх

59. Санал өгөх заавар

60. Санал тэмдэглэх бүхээг

61. Саналын хайрцаг

62. Саналын хайрцгийн лац

63. Саналын хуудас

64.Саналын хуудас тоолох

65. Саналын хуудасны хавтас

66.Саналын хуудаст саналаа тэмдэглэх

67. Саналын хуудсыг нугалах

68. Сонгогч

69. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт

70. Сонгогчийн боловсрол

71. Сонгогчийн бүртгэлийн тасалбар

72. Сонгогчийн ирц

73. Сонгогчийн санал авах, тоолох төхөөрөмж

74. Сонгох эрхээ эдлэх

75. Сонгогдох эрх

76. Сонгуулийн гомдол, маргаан

77. Сонгуулийн дүн

78. Сонгуулийн ерөнхий хороо

79. Сонгуулийн зардал

80. Сонгуулийн нас

81. Сонгуулийн сурталчилгаа

82. Сонгуулийн тогтолцоо

83. Сонгуулийн тойрог

84. Сонгуулийн төсөв

85. Сонгуулийн үйл явц

86. Сонгуулийн хорооны ажилтан

87. Сонгуулийн холимог систем

88. Сонгуулийн хугацаа

89. Сонгуулийн хууль

90. Сонгуулийн хэсэг

91. Сонгуулийн эрх бүхий иргэн

92. Сонгууль

93. Сонгууль зохион байгуулах

94. Сонгууль товлон зарлах

95. Сонгууль эрхэлсэн байгууллага

96. Сонгуульд оролцох

97. Сонгуульд өрсөлдөх

98. Сөрөг хүчний намууд

99. Сум

100. Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо

101. Суудал, /мандатын хуваарилалт/

102. оргууль

103. Төв комисс

104. Төрийн албан хаагч

105. Төрийн байгууллага

106. Төрийн бус байгуулга

107. Тэгш байдал

108. Улсын их хурал

109. Улсын Их Хурлын сонгууль

110. Уриалга

111. Ухуулагч

112. Ухуулах байр

113. Хоёр дахь санал хураалт

114. Хороо

115. Хөндлөнгөөс нөлөөлөх

116. Хурууны хээгээр бүртгэх

117. Хуулийн өмнө хүлээх хариуцлага

118. Хууль бус

119. Хууль бус сурталчилгаа

120. Хүчингүй санал

121. Хүчингүй саналын хуудас

122. Хэвлэмэл материал

123. Хэсгийн хороо

124. Шадар туслагч

125. Эвсэл

126. Элчин сайдын яам

127. Ээлжит сонгууль

128. Ээлжит бус сонгууль

129. Эрх зүйн чадамжгүй

130. Ял эдэлж буй ялтан

Энэхүү толь бичгийг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш, эцэг эхийн холбоо ТББ бүтээв.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ https://gec.gov.mn/dictionary цахим хуудаснаас авч үзээрэй

 • Facebook

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн

bottom of page