Танилцуулга

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдын сонгуулийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой  АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн” төслийг  сонсголын бэрхшээлтэй иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа билээ.
 

Сонгогчдын боловсролд зориулсан сонгуулийн нэр томьёоны дохионы хэлний толь бичгийг тун удахгүй та бүхэндээ толилуулах болно.

.

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ https://gec.gov.mn/dictionary цахим хуудаснаас авч үзээрэй

Энэхүү толь бичгийг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын багш, эцэг эхийн холбоо ТББ бүтээв.

  • Facebook

Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогч иргэн